Konference Společnosti pro myoskeletální medicínu 2015

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Vážení přátelé,

velice si vážíme vašeho zájmu o účast na konferenci Společnosti pro myoskeletální medicínu.
Výbor společnosti se aktuálně z programových důvodů rozhodl přesunout konferenci na březen – duben příštího roku. Omlouváme se za tuto nepříjemnou komplikaci. O programu, přesném náhradním termínu a dalších organizačních náležitostech konference vás budeme včas informovat.
Sekretariát konference zajistí v týdnu od 14. do 18.9. vrácení již uhrazených registračních poplatků a poplatků za ubytování.
Věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se, že se společně na jaře roku 2016 setkáme v Plzni na další z řady úspěšných odborných konferencí Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Výbor Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP

Kontakt pro další informace o registračních poplatcích: Helena Loneková, conference@conference.cz
Kontakt pro další informace o poplatcích za ubytování: Martin Lonek, martin.lonek@conference.cz