ANTIBIOTIKA A INFEKČNÍ NEMOCI

Seminář pro lékaře v praxi

 

pod záštitou

 

Chemoterapeutické sekce při Internistické společnosti ČLS JEP

3. lékařské fakulty UK v Praze

Katedry všeobecného lékařství IPVZ

 

 

Posluchárna Státního zdravotního ústavu (SZÚ)

Šrobárova 48, Praha 10

Sobota, 8. 11. 2008

 

 

Anonce: Pozvánka pořadatelů  Všeobecné informace  Program  Návratka ke stažení